Uwkantoorindecloud.nl logo
Uw complete kantoor in de cloud.

De zeven keukengeheimen van capaciteitsplanning bij accountants

Om als accountantskantoor inzicht te krijgen in de planning is het belangrijk dat vaste opdrachten en inzetbare capaciteit in kaart gebracht zijn. Veel accountantskantoren doen dit echter met spreadsheets. In deze spreadsheets zijn dan per week de geplande opdrachten en inzetbare uren per medewerker te vinden. Op deze manier kan eenvoudig inzicht worden verkregen in de planning.

Ook contract en prijsafspraken bepalen welke marges een accountantskantoor kan maken. In dit artikel worden enkele handvatten en tips geboden waarmee u uw capaciteitsplanning kan optimaliseren. Aan bod komen onder meer:

  • Plannen van beschikbare capaciteit en vaste opdrachten
  • Doorlopende werkzaamheden versus ad-hoc-opdrachten
  • Verlof
  • Flexibele schil/tijdelijke contracten
  • Tarifering
  • Uniformiteit en consistentie van de urenregistratie
  • Aangiftepraktijk (IB/Vpb)

Download dit artikel
Wilt u ook het maximale uit uw capaciteitsplanning halen? Download dan geheel vrijblijvend het artikel ‘De zeven keukengeheimen van capaciteitsplanning bij accountants’.

Download

Partnerprofiel Qics

Thema's op uwkantoorindecloud
Qics

Qics ontwikkelt en implementeert oplossingen op het gebied van planning, urenregistratie, facturatie en Business Intelligence.
Profiel Qics

 

Expertprofiel

Experts op Uwkantoorindecloud
  

Jacob is Register Accountant en één van de oprichters van Jan Accountants. Binnen Qics is Jacob als operationeel directeur medeverantwoordelijk voor het product- en strategisch management.
Profiel

 

De nieuwste kennisdocumenten

Thema's op uwkantoorindecloud